Locations for Trường Dạy Lái Xe Ô Tô Đồng Tiến 1
10.829367444587657 106.67415943068445 0 0 106.67415943068445,10.829367444587657